НОВЫЙ ЗАВЕТ (RTL)

ID словаря: 7
ID термина: 85
Термин таксономии UUID: 8d5509b2-550f-46ad-a62b-39519a97d535
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 8d5509b2-550f-46ad-a62b-39519a97d535
ID словаря: 7
ID термина: 84
Термин таксономии UUID: df05b943-7685-49b9-844a-da71ad1f7877
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: df05b943-7685-49b9-844a-da71ad1f7877
ID словаря: 7
ID термина: 86
Термин таксономии UUID: 0252f646-91c3-4cbd-9520-a7c0c788ed8c
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 0252f646-91c3-4cbd-9520-a7c0c788ed8c
ID словаря: 7
ID термина: 87
Термин таксономии UUID: 32045333-0ccb-47b0-93e1-c52f7a9e73a1
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 32045333-0ccb-47b0-93e1-c52f7a9e73a1
ID словаря: 7
ID термина: 88
Термин таксономии UUID: 4283d952-d4bf-4e27-918f-d40f87593d18
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 4283d952-d4bf-4e27-918f-d40f87593d18
ID словаря: 7
ID термина: 89
Термин таксономии UUID: 68a2adc8-d96b-4a24-91a8-c7f27c6af69a
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 68a2adc8-d96b-4a24-91a8-c7f27c6af69a
ID словаря: 7
ID термина: 90
Термин таксономии UUID: 9df18b2e-725f-410f-8c21-c1adde3204ec
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 9df18b2e-725f-410f-8c21-c1adde3204ec
ID словаря: 7
ID термина: 91
Термин таксономии UUID: 555d237a-ecaf-4c70-bd9c-1fd909ed4355
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 555d237a-ecaf-4c70-bd9c-1fd909ed4355
ID словаря: 7
ID термина: 92
Термин таксономии UUID: 1fd0e55e-5c84-4a4e-86fe-3d1dc4e1f06f
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 1fd0e55e-5c84-4a4e-86fe-3d1dc4e1f06f
ID словаря: 7
ID термина: 93
Термин таксономии UUID: a7e78556-7322-4369-8e46-ed897f4d7f02
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: a7e78556-7322-4369-8e46-ed897f4d7f02
ID словаря: 7
ID термина: 94
Термин таксономии UUID: 26e31cda-a042-416b-bdf0-27ea76eb784a
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 26e31cda-a042-416b-bdf0-27ea76eb784a
ID словаря: 7
ID термина: 95
Термин таксономии UUID: 5b1fa0e7-26e0-41b7-b4e6-563c87acf578
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 5b1fa0e7-26e0-41b7-b4e6-563c87acf578
ID словаря: 7
ID термина: 96
Термин таксономии UUID: 63952593-53b0-42a0-95de-a05aa29d37b8
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 63952593-53b0-42a0-95de-a05aa29d37b8
ID словаря: 7
ID термина: 97
Термин таксономии UUID: ca71be23-885f-46c1-a7e3-48676f128d90
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: ca71be23-885f-46c1-a7e3-48676f128d90
ID словаря: 7
ID термина: 98
Термин таксономии UUID: ae6e1a46-1c6b-4f07-a9fb-b30a2cd7b7ea
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: ae6e1a46-1c6b-4f07-a9fb-b30a2cd7b7ea
ID словаря: 7
ID термина: 99
Термин таксономии UUID: d776e729-1cdf-4a5f-9c4e-2e293b542d60
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: d776e729-1cdf-4a5f-9c4e-2e293b542d60
ID словаря: 7
ID термина: 100
Термин таксономии UUID: 43c43e69-9338-43c9-8a72-c927e01fdf8a
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 43c43e69-9338-43c9-8a72-c927e01fdf8a
ID словаря: 7
ID термина: 101
Термин таксономии UUID: 77cd6625-ff1d-4434-8a39-0129d12ebb27
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 77cd6625-ff1d-4434-8a39-0129d12ebb27
ID словаря: 7
ID термина: 102
Термин таксономии UUID: dab52b21-cb1f-4a77-beb1-849ec5bba1b0
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: dab52b21-cb1f-4a77-beb1-849ec5bba1b0
ID словаря: 7
ID термина: 103
Термин таксономии UUID: 1669fad2-cf28-4a65-a5b4-7b495dcc29f3
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 1669fad2-cf28-4a65-a5b4-7b495dcc29f3
ID словаря: 7
ID термина: 104
Термин таксономии UUID: 5e767b76-fefe-49c4-b874-540c6b2e341f
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 5e767b76-fefe-49c4-b874-540c6b2e341f
ID словаря: 7
ID термина: 105
Термин таксономии UUID: bf9e86ba-5cc9-400a-9659-a7389e341886
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: bf9e86ba-5cc9-400a-9659-a7389e341886
ID словаря: 7
ID термина: 106
Термин таксономии UUID: b33dc7ac-e4c9-45b8-a6a6-8a90e66d41f6
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: b33dc7ac-e4c9-45b8-a6a6-8a90e66d41f6
ID словаря: 7
ID термина: 107
Термин таксономии UUID: fde12f63-9b6f-47ab-b3d6-0502456b0ac0
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: fde12f63-9b6f-47ab-b3d6-0502456b0ac0
ID словаря: 7
ID термина: 108
Термин таксономии UUID: 042eb48f-88c3-4251-9f1b-a057cbb372cb
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 042eb48f-88c3-4251-9f1b-a057cbb372cb
ID словаря: 7
ID термина: 109
Термин таксономии UUID: cbee940b-a51f-4932-9411-0efc1e38f6cb
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: cbee940b-a51f-4932-9411-0efc1e38f6cb
ID словаря: 7
ID термина: 110
Термин таксономии UUID: 0fbe9a36-f0b3-4fe6-82a5-ff26e5f16be1
Идентификатор сущности:
Название: NZ_NRUSP
Термин таксономии UUID: 0fbe9a36-f0b3-4fe6-82a5-ff26e5f16be1